Побудова графіків функцій, що містять модулі

Для побудови графіків функцій що містять модулі в першу чергу варто загадати саме означення модуля числа, та правила розкриття модуля. Читати далі Побудова графіків функцій, що містять модулі

Параметри у рівняннях та системах рівнянь. Практична

До розв’язання  пропонуються завдання на дослідження  систем лінійних рівнянь, що містять параметри, квадратних рівнянь, та рівнянь, що містять модулі. Домашнє завдання виконуємо по можливості.  Читати далі Параметри у рівняннях та системах рівнянь. Практична

Системи лінійних рівнянь з двома змінними, що містять параметр

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними з параметром зводиться до дослідження коефіцієнтів при змінних. Читати далі Системи лінійних рівнянь з двома змінними, що містять параметр

Перетворення графіків функцій

Дослідження функцій та їх графіків є одним з ґрунтовних питань підготовки абітурієнтів. Вміння будувати графіки функцій, відрізняти їх та досліджувати – є характеристикою математичної грамотності учня. В окремих публікаціях ми наводили приклади побудови та дослідження графіків основних функцій, що вивчаються у середній школі. Зараз наша задача дати узагальнену характеристику перетворення графіків у залежності від зміни аргументу чи функції.  Читати далі Перетворення графіків функцій

Комплексні числа – поза шкільною програмою

Поняття комплексних чисел вивчається у курсі шкільної математики практично наприкінці навчального року. І хоча ця тема поки що не виносилася на ЗНО, людям, які цікавляться математикою буде корисно узнати дещо поза шкільною програмою. Читати далі Комплексні числа – поза шкільною програмою

Середнє арифметичне. ЗНО

З поняттям середнього арифметичного у курсі школи ми стикаємося вже у п’ятому класі. Але завдання на цю тему входять у розділ статистичних обрахунків й виносяться на ЗНО. Читати далі Середнє арифметичне. ЗНО

Перетворення виразів, що мають обернені тригонометричні функції

Розглянемо деякі перетворення виразів, що містять обернені тригонометричні функції. застосуємо їх означення і властивості, описані у публікації: “Обернені тригонометричні функції” Читати далі Перетворення виразів, що мають обернені тригонометричні функції

Підготовка до ЗНО. Учитель Світлана Пасько